Home Page Image

 
 


Øyvind SamnøyMøteuker, Frøyland forsamlingshus november 2014
(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)
05.11.2014 - onsdag - 2.Mos. 20,2 og 3 (19,1-6)
06.11.2014 - torsdag - 2.Mos. 20, 1-11
07.11.2014 - fredag - 2.Mos.20, 1 og 2+12-17
08.11.2014 - lørdag - 4.Mos. 21, 4-9
09.11.2014 - søndag - Matt. 12, 22-37
11.11.2014- tirsdag - Luk. 11, 1-13
12.11.2014 - onsdag - Joh. 5, 13-18
13.11.2014 - torsdag - Luk.14, 7-24
14.11.2014 - fredag - Matt.5,1-12
15.11.2014 - lørdag - Luk.12,13-34
16.11.2014 - søndag - Mark.10,28-31


Møteuker, Frøyland forsamlingshus mars 2010

(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)

23.03.2010 - Luk 23, 32ff - Jesu første ord på korset
24.03.10 - Joh 19, 17-30 - Jesu andre ord på korset
25.03.2010 - Luk 23, 32ff - Jesu tredje ord på korset I
25.03.2010 - Luk 23, 32ff - Jesu tredje ord på korset II
26.03.2010 - Mat 27, 33-50
27.03.2010 - Joh 19, 28
28.03.2010 - Joh 12, 12


Møteuker, Lura bedehus mars 2010

(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)

11.03.2010 - Heb 4,1-2 og 9-15 - Nådens trone
12.03.2010 - Heb 5, 6ff
13.03.2010 - Heb 10, 19ff
14.03.2010 - Joh 6, 24-36
16.03.2010 - Åp 2, 1-7 - Sendebrevet til Efesus - "Den første kjærlighet"

17.03.2010 - Åp 2, 12-29 - Sendebrevet til Pergamum og Tyatira
18.03.2010 - Åp 3, 7-8 + 14-20 - Sendebrevet til Filadelfia og Laodikea
19.03.2010 - Rom 7, 4-6 - "Død fra loven"
20.03.2010 - Rom 12, 1-2 - "Skikk dere ikke lik denne verden"
21.03.2010 Joh13, 1ff


Møteuker, Riska høsten 2009

(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)

29.09.09 - 1 Joh 1, 1-10 - Vandre i lyset - 45 min
30.09.09 - 1 Joh 1,5 - 2,1 - 47 min
01.10.09 - Jes 55, 1-6 - Søk Herren mens han er å finne - 20 min
02.10.09 - 1 Joh 2, 1-11 - 45 min
03.10.09 - Gal 5, 1 og 13-26 - 49 min
04.10.09 - Matt 18, 1-20 - 44 min
06.10.09 - 1M 12, 1-20 - 49 min
07.10.09 - 1M 13, 1-18 - 46 min
08.10.09 - Gal 4, 21-31 - 51 min
10.10.09 - Matt 24, 35-51 - 48 min
11.10.09 - Rom 7, 4-6 - 41 min


Lyngmo, sommeren 2009
(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)

1.bibeltime - Åp 1-3
2.bibeltime - Åp 4 og 5
3.bibeltime - Åp 6 og 7
4.bibeltime - Åp 8-11
5.bibeltime - Ap 12 og 13


Møteuker, Tryggheim januar 2009

(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)

06.01.09 - Matt 22, 1-14 - 39 min
07.01.09 - 1.Mos kap 3 - 39 min
08.01.09 - Matt 24, 29-31 og 37-51 - 36 min
09.01.09 - Luk 14, 25-33 - 33 min
10.01.09 - Luk 15, 11-32 - 35 min
11.01.09 - Åp 22, 12-21 - 44 min
12.01.09 - Gal 4, 21-31 - 59 min
14.01.09 - Rom 8, 14-16 og Ef 4, 30 - 45 min
15.01.09 - Mar 9, 43ff og Matt 26, 47ff - 50 min
16.01.09 - Tit 2, 1-15 - 46 min
18.01.09 - Luk 22, 31-34 og Matt 26, 30-35 - 39 min
19.01.09 - Matt 5, 1-12 - 38 min
20.01.09 - 2.Mos 20, 1-17 - 56 min
22.01.09 - Matt 25, 1-13 - 39 min


Møteuker, Fjellheim Bibelskole november 2003
(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)

11.11.03 - Hebr 12, 1-3 - Med blikket festet på Jesus - 41 min
12.11.03 - Matt 23, 25-39 - Under Jesu vinger - 44 min
13.11.03 - Matt 24, 36-51 - Om å være rede - 49 min
14.11.03 - Luk 16 - Rike mann og Lasarus - 45 min
15.11.03 - Matt 5, 13-16 - Det nye livet, et vitne om Gud - 50 min
16.11.03 - Matt 18, 21-35 - Tilgivelse, 10'000 talenter - 37 min
16.11.03 - Rom 7, 1-13 - Død for, fra loven - 46 min
18.11.03 - 1M 35, 9-15 - Fristaden - 44 min
19.11.03 - Ef 4, 17-32 - Gjør ikke Den Hellige Ånd sorg - 54 min
20.11.03 - 2Sam 23, 1-7 - Davids siste ord - 45 min
21.11.03 - Fil 2, 1-11 - Kristi sinnelag - 55 min
22.11.03 - Matt 5, 1-12 - Fattig i Ånden - 57 min
23.11.03 - Matt 25, 31-46 - Dommedag - 55 min