Home Page Image

 
 


Øivind Andersen

 

Enkelttaler
(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)


01 - Luk 10, 38-42 - Det ene nødvendige
02 - Joh 8, 31-45 - Guds sønn har gjort meg fri
03 - Matt 5, 27-32 - Ekteskapet i Guds Ords lys
04 - Salme 73 - Medgang og motgang i Guds Ords lys
05 - Matt 11, 2-6 - Når du ikke ser Jesus, ser han deg
06 - Rom 8, 15-16 - Frelsesvisshet
07 - Rom 9 - Israels plass i frelseshusholdningen I
08 - Rom 10 - Isreals plass i frelseshusholdningen II
09 - Rom 11 - Israels plass i frelseshusholdningen III
10 - Bibeltime over 1.Joh brev kap 1 og 2
11 - Bibeltime over 1. Joh kap 3, 4 og 5
12 - Luk 12, 35-40 - Er du rede
13 - Luk 15, 1-3 + 11-32 - Den bortkomne sønnen
14 - Åndsdåp og nådegaver I
15 - Åndsdåp og nådegaver II
16 - Åp 2, 1-7 - Åp 2, 1-7 - Sendebrevene - Efesus
17 - Åp 2, 8-29 + 3, 1-6 - Sendebrevene - Smyrna, Pergamum, Tyatira og Sardes
18 - Åp 3, 7-13 - Sendebrevene - Filadelfia
19 - Åp 3, 14-22 - Sendebrevene - Laodikea
20 - 1.Kor 2, 1-16 - Guds kraft fullendes i skrøpelighet
21 - Matt 13, 1-17 - Lignelsen om såmannen
22 - Luk 11, 5-13 - Bed, så skal eder gis
23 - Matt 3, 13-17 - Jesu dåp
24 - Matt 4, 1-11 - Jesu fristelse
25 - Matt 15, 21-28 - Den kana'aeiske kvinne
26 - Mark 10, 17-27 - Hva skal jeg gjøre for å bli frelst
27 - Joh 21, 15-25 - I sjelesorg hos Jesus
28 - Matt 22, 1-14 - Er jeg utvalgt til å bli frelst
29 - 1. Kor 9, 1 - En kristens kår i verden
30 - Fil 4, 5 - Sett din vei i Herrens hånd

31 - Hva er kristendom - Om forskjellen på religiøsitet og kristendom
32 - Hva er kristendom - Om Åpenbaring
33 - Hva er kristendom - Den ene Gud eksisterer som tre personer og i en vesens fylde
34 - Hva er kristendom - Om Guds vesens fylde
35 - Hva er kristendom - Om ordet nåde
36 - Hva er kristendom - Om skapelsen
37 - Hva er kristendom - Mennesket er skapt i Guds bilde
38 - Hva er kristendom - Om ekteskapet
39 - Hva er kristendom - Om menneskets egenart og det personlige forhold i ekteskapet
40 - Hva er kristendom - Om den kulturelle Gudbiledlighet
41 - Hva er kristendom - Hvordan har det onde kommet inn i verden
42 - Hva er kristendom - Om menneskets fall i synd
43 - Hva er kristendom - Om den frie vilje
44 - Hva er kristendom - Hva mennesket er overfor Gud
45 - Hva er kristendom - Om lidelsen som følge av synden
46 - Hva er kristendom - Gud selv blir et menneske
47 - Hva er kristendom - Om Jesus som menneske
48 - Hva er kristendom - To sider ved Jesu lydighet
49 - Hva er kristendom - Gud oppvakte Jesus fra døden
50 - Hva er kristendom - Vi er satt med Jesus i himmelen
51 - Hva er kristendom - Å bli og være en kristen
52 - Hva er kristendom - Hva er lovgjerninger
53 - Hva er kristendom - Hva er evangeliet
54 - Hva er kristendom - Om loven
55 - Hva er kristendom - Å tro på Jesus
56 - Hva er kristendom - Å leve som en kristen
57 - Hva er kristendom - Hva er helliggjørelse
58 - Hva er kristendom - Om at Jesus får mer og mer makt over oss og får utfolde sitt liv i oss
59 - Hva er Kristendom - I samtale med Asbjørn Kvalbein

060 - Innledning til Matteusevangeliet 1
061 - Innledning til Matteusevangeliet 2
062 - Innledning til Matteusevangeliet 3
063 - Innledning til Matteusevangeliet 4
064 - Jesus som, Davids sønn, Abrahams sønn, om Abraham og om ættetavlen og kirken
065 - Matt 1, 1-18
066 - Matt 1, 18-25
067 - Matt 2, 2-12
068 - Matt 2, 13 - 3, 12
069 - Matt 2, 13 - 3, 12
070 - Matt 3, 1-12
071 - Matt 3, 13-17
072 - Matt 4, 1-11
073 - Matt 4, 1-11
074 - Matt 4, 1-11
075 - Matt 4, 12-17
076 - Matt 4, 18-25
077 - Matt 4, 23-25
078 - Matt 5, 1-3
079 - Matt 5, 3-6
080 - Matt 5, 6-12
081 - Matt 5, 13
082 - Matt 5, 17-20
083 - Matt 5, 20
084 - Matt 5, 20-26
085 - Matt 5, 20-26
087 - Matt 5, 33-48
088 - Matt 5, 44 - 6, 4
089 - Matt 6, 2-6
090 - Matt 6, 7-12
091 - Matt 6, 12-13
092 - Matt 6, 13-18
093 - Matt 6, 19-24
094 - Matt 6, 25-34
095 - Matt 6, 33-34
096 - Matt 7, 1-6
097 - Matt 7, 7-12
098 - Matt 7, 7-12
099 - Matt 7, 15-22
100 - Matt 7, 22-23
101 - Matt 7, 24 - 8, 4
102 - Matt 8, 5-22
103 - Matt 8, 23 - 9 ,15
104 - Matt 9, 16 - 10, 42
105 - Matt 11, 1-30
106 - Matt 12, 1-13 og 23

107 - Joh 1, 1-14
108 - Joh 1, 14-18
109 - Joh 1, 19-28
110 - Joh 2, 12-25
111 - Joh 3, 1-18
112 - Joh 4, 27-42
113 - Joh 4, 43-54
114 - Joh 5, 1-16
115 - Joh 5, 15-29
116 - Joh 5, 30-47
117 - Joh 6, 1-15
118 - Joh 6, 14-27
119 - Joh 6, 22-46
120 - Joh 6, 41-59
121 - Joh 6, 60-71
122 - Joh 7, 1-18
123 - Joh 7, 19-53
124 - Joh 8, 1-11
125 - Joh 8, 12-30
126 - Joh 8, 31-47
127 - Joh 8, 44-59
128 - Joh 9, 1-41
129 - Joh 10, 1-18
130 - Joh 10, 15-42
131 - Joh 11, 1-45
132 - Joh 11, 47-57
133 - Joh 12, 12-36
134 - Joh 12, 34-50
135 - Joh 13, 18-38
136 - Joh 14, 1-14
137 - Joh 14, 15-23
138 - Joh 14, 18-31
139 - Joh 15, 1-8
140 - Joh 15, 7-14

141 - Rom 3, 21-23 - Rettferdiggjørelsen
142 - 1 Joh 1, 1-3 - Hva er evangelium
143 - Hva er tro
144 - Den Hellige Ånd
165 - Hvem er og hva gjør Den Hellige Ånd
166 - 1 kor 12 - Talsmannen
167 - Åp 3, 14-22 - Hva er Guds Ord

168 - Romerbrevet kap 1
169 - Romerbrevet kap1
170 - Romerbrevet kap 1
171 - Romerbrevet kap 1
172 - Romerbrevet kap 1
173 - Romerbrevet kap 1
174 - Romerbrevet kap 1
175 - Romerbrevet kap 1
176 - Romerbrevet kap 2
177 - Romerbrevet kap 2
178 - Romerbrevet kap 2
179 - Romerbrevet kap 2
180 - Romerbrevet kap 2
181 - Romerbrevet kap 2
182 - Romerbrevet kap 2
183 - Romerbrevet kap 2
184 - Romerbrevet kap 5, 15 - 6, 23
185 - Romerbrevet kap 5, 15 - 6, 23
186 - Romerbrevet kap 5, 15 - 6, 23
187 - Romerbrevet kap 5, 15 - 6, 23
188 - Romerbrevet kap 5, 15 - 6, 23
189 - Romerbrevet kap 5, 15 - 6, 23
190 - Romerbrevetkap 5, 15 - 6, 23
191 - Romerbrevet kap 5, 15 - 6, 23
192 - Romerbrevet kap 7 og 8
193 - Romerbrevet kap 7 og 8
194 - Romerbrevet kap 7 og 8
195 - Romerbrevet kap 7 og 8
196 - Romerbrevet kap 7 og 8
197 - Romerbrevet kap 7 og 8
198 - Romerbrevet kap 7 og 8
199 - Romerbrevet kap 7 og 8
200 - Romerbrevet kap 8, 17-39
201 - Romerbrevet kap 8, 17-39
202 - Romerbrevet kap 8, 17-39
203 - Romerbrevet kap 8, 17-39
204 - Romerbrevet kap 8, 17-39

205 - Fil 2 - Det rette sinn i helliggjørelsen
206 - Fil 3 - Vi er fullkomne og jager etter fullkommenhet
207 - Fil 1,12-30 - For meg er livet Kristus
208 - Joh 21, 15-25 - Jesus møter deg som har sviktet
209 - Kristen i hverdagen
210 - Luk 24, 13-30 - så de kunne forstå skriftene
211 - Ef 6, 1-19 - Ta derfor Guds fulle rustning på
212 - Luk 18, 9-14 - Lignelsen om fariseeren og tolleren
213 - Luk 24, 44-48 - Tilgivelse
214 - Matt 14, 14-21 - Jeg er livets brød
215 - Salme 37 - Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham
216 - Rom 3, 9-20 - Hva er synd
217 - Lov og Evangelium
218 - Matt 11, 2-6 - Gud gjør det umulige mulig
219 - Fil 3, 1-11 - Det finnes intet annet Evangelium
220 - Salme 121 - Jeg løfter mine øyne opp til fjellene
221 - Salme 91
222 - Joh 6, 41-71 - Faderen drar oss til Jesus
223 - Matt 19, 27 - 20, 16 - Følg Jesus, fremfor noe annet
224 - Rom 4 - Gud rettferdiggjør den som tror
225 - Rom 4, 18-25 - Tilregnet rettferdighet
226 - Rom 3, 9-31 - Det finnes ikke en som søker Gud
227 - Bergprkenen
228 - Den barmhjertige samaritan
229 - 1 Joh 2, 3-28 - Det står skrevet
230 - Matt 25, 14-30 - Og sanker hvor jeg ikke strødde
231 - Gal 1 - Det er Guds Ord som gjør underverker
232 - Fra Galaterbrevet - Vi må dø for loven, for å kunne leve for Gud
233 - Matt 16, 24-27 - Ta sitt kors opp
234 - Israel i Guds frelseshusholdning