Home Page Image

 
 


Severin Tobiassen

 

Enkelttaler
(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)

Matt 5, 20 og 2. Tim 3, 1-5 - 6 kjennetegn på sann kristendom - 61 min
Apg 13, 36-39 og 10, 43 - Syndernes forlatelse - 45 min
1. Tim 1, 12-13 - Lode bedehus - 61 min
1. Kor 6, 20 - Farsund bedehus - 21.10.1953 - 58 min
Joh 21, 1-14 - Farsund bedehus - 22.10.1953 - 58 min
Ordspråkene 23, 26 - Fjellhaug - 59 min
Sal 84, 2-6 - Fjellhaug - 32 min (mangler litt på slutten)
Omvendelse - 45 min