Home Page Image

 
 


Sang og musikk

 

Ole Gunnar og Frode Hegle
(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)

I den stille klare morgen
I Kristus har Gud meg velsignet som sin

 

Oddvar Dahl - Takk, gode Gud
(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)

01 - Takk, gode Gud
02 - Jeg tenkte jeg visste
03 - Saligheten er oss nær
04 - Kristus mitt liv nå er
05 - En vän fremför andra
06 - Til fred ble meg det bitre
07 - Jesus skal komme til jorden igjen
08 - En såtid er livet her nede
09 - Å synder hvor har du din tilflukt
10 - Han som ikke visste av synd
11 - Salig vandrer jeg her på jord
12 - Tenk at himlens Gud
13 - Tack, o Jesus
14 - Å tenk eingong

Oddvar Dahl - Gled deg!
(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)

01 - Gled deg, gled deg
02 - Vet du hvorfor Guds Sønn kom ned
03 - Glemmer du Jesus
04 - Det blir en stor, alvorlig dag
06 - Det er lys i det Himmelske vindu
07 - O Herre, du som vet
08 - Se ei på meg
09 - Nyttig er at vi betrakter
11 - Når det under ferden
12 - O Gud, min Gud

Oddvar Dahl - Er Gud for meg?
(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)

01 - Er Gud for meg.mp3
02 - Den Gud på hvem jeg tror
03 - I Kristus har Gud meg velsignet
04 - O hvilket liflig skue
05 - Tenk på din sjel
06 - Takk at du tok mine byrder
07 - Bryt frem mitt hjertes trang
08 - Jesus kommer
09 - Når tunge tårer faller
10 - Dypt i mitt hjerte
11 - Jeg om Jesus synger
12 - Skyldig
13 - Jeg vandret i verden
14 - Har du fred uti ditt hjerte
15 - Hvem trodde vel

NY - Oddvar Dahl
(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)

01 - Det forestår en bryllupsfest
02 - Det er blodets evangelium
03 - Jesus har satt meg inn i barnekåret sitt
04 - Min ene fromhet fremfor Gud
05 - O, hvilken herlig frelser jeg har
06 - Jesus skal komme til jorden engang
07 - Min frelser og forsoner
08 - Om Guds godhet
09 - I jordens natt
10 - Enn en gang jeg synge vil om Golgata
11 - Vi bor ei her
12 - Så nær Guds himmelske rike
13 - Nå er jeg frelst
14 - Jeg vil synge en sang
15 - I de stille nattestimer
16 - Han er oppstanden
17 - Det enda som bär

NY - Oddvar Dahl og A.O.Talet
(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)

01 - Tenk at nådens Gud
02 - Jeg vet om en underfull kilde
03 - Mine feiltrinn i livet er mange
04 - Frelseren på korset
05 - Jeg er blitt grepet av Jesus
06 - Fattig og sorgfull engong eg gjekk
07 - Du som har vandret
08 - Bygger og bor du på frelserens grunn
09 - Er du tynget ned av syndens
10 - Jeg har en hilsen til deg
11 - Det er lys i det himmelske vindu
12 - Å jeg ønsker at jeg kunne helt forklare
13 - Foran ditt hjertes tillukte dør
14 - Skal du komme til det rom Jesus vant for deg
15 - Vil du møte meg i himmlen
16 - Hvorfor måtte Jesus vandre
17 - Ei sølv eller gull har forvervet meg frelsen
18 - Til Jesus en rådsherre
19 - Han lever nok ennå den gamle dage
20 - Den hand som ble naglet til korsets tre
21 - Hvor underlig er du i alt hva du gjør
22 - Farvel du brede strede
23 - Eg som var den tapte son
24 - Med hyrdestav i hånden
25 - Er Gud for meg

NY - Oddvar Dahl og Jon Arvid Bøckmann
(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)

01 - Takk gode Gud
02 - Hvem trodde vel
03 - Gud han gav
04 - Jeg har en venn
05 - Han som ikke visste av synd
06 - Jesus har frelst min sjel
07 - Det er noe som rører mitt hjerte
08 - I Kristus har Gud meg velsignet som sin
09 - Jeg ønsker å se Jesus mest av alt
10 - Kristus mitt liv nu er

Jon Petter Nordbø
(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)

Det holder det Jesus har gjort
Du er innbudt til bryllup i himlen
Eg hadde et skuldbrev
Gud vil ikke miste en eneste en
Jeg vet et sted

Erik Trans
(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)

Det stunder mot natten
Jeg har en venn
Jeg har hørt at min Frelser meg elsker så høyt
Minnes du de gamles vonde tider
Til den sjel som forgeves har søkt etter ro

Arnhild Westman
(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)

Jag kastar det alt på Jesus
Jeg frykter ikke for natten Gud
Jesu kjærlighet, himlens herlighet
Var ei bekymrad
Å synder hvor har du din tilflukt