Home Page Image

 
 


Olav Litland

 

Tonstadli Bibelcamping 2007
(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)

19.7.07 - Heb 3,13-14 - 37 min
20.7.07 - 1Mos 17,1 - 43 min
21.7.07 - Sal 40,1-7 - 43 min
22.7.07 - Mar 8,1-9 - 40 min


Lyngdal, Pinsen -91

(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)

01 - Jer 6, 16 - De gamle stier (Jon Berg) - 79 min
02 - Gal 4 - Ismael og Isak, trell og fri (Jon Berg) - 78 min
03 - Salme 51, 19 - Et sønderknust hjerte - 41 min
04 - 5M, 41-42 - Fristedet (Jon Berg) - 74 min
05 - Hva dåpen gir - 53 min


Lyngdal, Pinsen -90

(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)


02.06.1990 - Jon Berg - Hva er religiøsitet - 46 min
03.06.1990 - Jon Berg - Hva er kristendom - 43 min
04.06.1990 - Jon Berg - Jesus alene - 41 min
04.06.1990 - Olav Litland - Nådestolen - 46 min