Home Page Image

 
 


Jon Berg

 

Lyngdal, Pinsen -91
(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)

01 - Jer 6, 16 - De gamle stier - 79 min
02 - Gal 4 - Ismael og Isak, trell og fri - 78 min
03 - Salme 51, 19 - Et sønderknust hjerte (Olav Litland) - 41 min
04 - 5M, 41-42 - Fristedet - 74 min
05 - Hva dåpen gir (Olav Litland) - 53 min


Lyngdal, Pinsen -90

(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)

02.06.1990 - Jon Berg - Hva er religiøsitet - 46 min
03.06.1990 - Jon Berg - Hva er kristendom - 43 min
04.06.1990 - Jon Berg - Jesus alene - 41 min
04.06.1990 - Olav Litland - Nådestolen - 46 min


Klepp, Påsken -82
(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)

07.04.82 - p 3,7-13 - Åpningshilsen
08.04.82 - 1. Tim 2,1-7 - Av nåde
09.04.82 - Betydningen av Jesu dd
10.04.82 - Ved tro
11.04.82 - Ef 2,4-10 - Til gode gjerninger
12.04.82 - 2. Kor 5,17-6,3

 

Lyngdal, Påsken -64
(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)

26.03.64 - Joh 13, 1-14
27.03.64 - Luk 22, 39-23, 46
28.03.64 - Joh 3, 1-15 - Nikodemus
29.03.64 - Matt 28, 1-8 og 1.Kor 15, 1-5
30.03.64 - Jes 54, 6-8
31.03.64 - Joh 12, 20-26 og Åp 3, 20 - Niste og formaning

 

Lundeneset, sommeren -61
(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)

1. Kor 1, 19-31 - Rettferdig for Gud
1. Kor 1, 26-31 - Helliggjørelse
Joh 6, 66 - Frelse og forlatelse i Jesus
1. Kor 1, 23-25 + 30-31 - Jesus vår utløysing
Matt 9, 14-17 - Sprukne brønner